FICS – en liten organisatorisk og historisk oversikt

FICS (Federation Internationale de Chiropractique Sportive) ble etablert i London i 1987. I juli 1997 bestemte et generalforsamlingsvedtak å flytte hovedsete fra USA til Lausanne i Sveits for bedre samlokalisering i forhold til de andre internasjonale sports federasjoner, så som FIMS, det medisinske motstykket til FICS, og IOC som allerede var etablert i “den Olympiske hovedstad”.

Affilieringer:

FICS er anerkjent av 47 nasjonale kiropraktor foreninger og av the World Federation of Chiropractic (WFC).

I januar 1990 ble FICS akseptert som et ”Class B International Federation” medlem av the International Council of Sports Science and Physical Education (ICSSPE).

I oktober 1991 vedtok GAISF å innlemme FICS som assosiert medlem.

Gjennom the DYNAMIC CHIROPRACTIC Journal kommuniserer FICS med 60 000 kiropraktorer hver måned.

FICS sitt hovedmål er la alle idrettsutøvere ha tilgang på kiropraktisk behandling ved alle internasjonale idrettsarrangement verden over.

FICS har et ansvar for internasjonal etterudanningsstandard i idrettskiropraktikk. Fra 1999 har the International Chiropractic Sports Science Diploma (ICSSD) vært minimum standard på etterutdannelse forutsatt av FICS sin utdannelseskommisjon.

Det finnes i dag substansiell dokumentasjon på trygg og effektiv kiropraktisk behandling av forskjellige lidelser i nerve-muskel-skjelett systemet. FICS ønsker å aktivt støtte forskning som viser effektiviteten av kiropraktisk behandling ved skade og forbedret idrettslig utøvelse og prestasjoner uten bruk av medisiner.

fics

Kontakte oss

Her kan du sende oss en melding hvis du har noe på hjertet. Vi vender tilbake så snart vi kan!