Kinesiotaping

Kinesiotaping er en behandlingsmetode som blir brukt mer og mer i Norge. Ofte kan man se idrettsutøvere på TV og tidsskrifter som bærer fargerik tape. Dette har gjort at Kinesiotape er mest kjent for forebygging og behandling av idrettsskader, men dette er bare ett av mange viktige bruksområder.

På begynnelsen av 70-tallet drev kiropraktor Dr Kenzo Kase i Japan et arbeid der han kombinerte teknikker fra kinesiologi og kiropraktikk. Han hadde fullført utdanning innen begge fagfelt, og ønsket med denne kombinasjonen å finne en lettere og mer effektiv behandlingsmetode. I 1973 utviklet han derfor ”Kinesiotaping”. Kinesiotaping har siden den gang vært i stadig utvikling. Det er flere teknikker og arbeidsmetoder knyttet til tapen. Den vanligste kalles ”muskelteknikk”. Ved bruk av denne teknikken vil en få konvulsjoner (rynker) i huden. Denne mekanismen er viktig for å oppnå ønsket resultat.

Konvulsjoner oppnås ved at huden settes på maksimal strekk og tapen legges på uten strekk. Dette vil medføre et løft i huden når denne føres tilbake til sin opprinnelige lengde. Dette løftet mener man reduserer trykk på lymfesystemet og på celler under huden som fører smerte. Det reduserte trykket på lymfesystemet gir bedret lymfedrenasje. Totalt sett får en mindre trykk og smerte rundt muskel, og muskelfunksjon bedres. Kinesiotaping er ikke velegnet for passiv behandling men avhengig av at pasienten er aktiv slik at Kinesiotapen virker bedre og dermed gjør helbredelsesfasen mer effektiv.

Kinesiotape er ikke svaret på alle muskelproblemer, men det er et svært godt redskap både som selvstendig behandling og i kombinasjon med andre behandlingsmetoder.

Kontakte oss

Her kan du sende oss en melding hvis du har noe på hjertet. Vi vender tilbake så snart vi kan!