Idrettskiropraktikk

Idrettskiropraktikk er en spesialitet innen kiropraktikken, som omhandler forebygging, håndtering og rehabilitering av muskel- og skjelett-skader relatert til deltakelse i idrett eller fysisk aktivitet.

Målet for en kiropraktor med fokus på idrett er å opprettholde og forbedre idrettsprestasjoner, fremre fysisk fostring og helse, på alle nivå fra mosjonist til eliten. Idrettskiropraktikk som konsept kan komme alle til nytte, ikke bare idrettsutøveren. Som i idrettsmedisinen, så er nøkkelen til kiropraktisk suksess å involvere og motivere pasientene til aktivt å ta ansvar for egen helse.

Følg FHI sine Korona henvisninger

Se henvisningene på deres nettsider

Rull til toppen