Hva gjør vi ?

Idrettskiropraktikk er en spesialitet innen kiropraktikken, som omhandler forebygging, håndtering og rehabilitering av muskel- og skjelett-skader relatert til deltakelse i idrett eller fysisk aktivitet.

Målet for en kiropraktor med fokus på idrett er å opprettholde og forbedre idrettsprestasjoner, fremre fysisk fostring og helse, på alle nivå fra mosjonist til eliten. Idrettskiropraktikk som konsept kan komme alle til nytte, ikke bare idrettsutøveren. Som i idrettsmedisinen, så er nøkkelen til kiropraktisk suksess å involvere og motivere pasientene til aktivt å ta ansvar for egen helse.

Kiropraktorer har vært involvert i behandling av idrettsutøvere og idrettsskader siden profesjonen ble etablert. Kiropraktikk er en profesjon som håndterer funksjonelle dysfunksjoner i bevegelsesapparatet, og er derfor svært egnet til å være en naturlig del i det helsefaglige støtteapparatet i idretten, enten selvstendig eller som del av et tverrfaglig team.

Kiropraktorer har mye til felles med våre kollegaer innen medisinen, men det som gjør oss distinkt, er også det som gjør oss spesielt nyttig for idrettsutøveren. En kiropraktor har ferdighetene til å evaluere akutte traumer og belastningsskader og har ansvaret til å stille diagnose og formulere en behandlingsplan. På den måten blir kiropraktoren er også terapeut som ofte følger pasienten fra start til friskmelding. Det at en person har ansvaret for både undersøking og oppfølgning gjør at en kan ha god kontinuitet i behandlingsforløpet. Pasienter blir henvist til andrelinjetjenester eller andre behandlere i de tilfellene det er indikert, grunnet diagnose, at pasienten trenger annen oppfølgning, eller manglende resultat.

Med rett diagnose og valg av behandlingsform, kan resultatet ofte vise seg umiddelbart, med bedring i funksjonen. Det at pasientene våre responderer raskt på det vi gjør, fører til at en kan spisse behandlinga og finjustere behandlingsplanen.

Rull til toppen