Grunnkurs idrettsmedisin – trinn 1:

 • 40 timer med avsluttende eksamen

Grunnkurs idrettsmedisin – trinn 2:

 • 40 timer med avsluttende eksamen

Grunnkurs idrettsmedisin – trinn 3:

 • 25 timer med avsluttende eksamen

ICCSP (FICS) (The Internationally Certified Chiropractic Sports Practitioner)

 • Sertifisert kiropraktor
 • 25 timer praktisk undervisning i bløtvevsbehandling, taping, leddbehandling og rebabilitering av skuldre, armer og hender.
 • 25 timer praktisk undervisning i bløtvevsbehandling, taping, leddbehandling og rebabilitering av hofter, ben, knær og føtter.
 • Et omfattende (80 timer) teoretisk pensum med minimum 80% for ståkarakter i hver modul.

Erfaringskrav (velg 1, 2 ELLER 3):

1: Dokumentert å ha behandlet 50 ulike sportsskader på elitenivå utenfor klinikk.

2: Dokumentert minimum 1 sesong som kiropraktor for et idrettslag på høyere nivå.

3: Pubilisert minimum 1. relevant «case study» i en «peer reviewed journal» eventuelt presentert på et FICS symposia/internasjonal konferanse for sportsvitenskap.

– Bestått førstehjelpskurs.

Kursholdende institusjon: The International Federation of Sports Chiropractic

For mer info: https://www.fics-sport.org/portal/index.php/en/education

CCSP: Certified Chiropractic Sports Physician/Practitioner

Utdanningskrav:

 • Sertifisert kiropraktor

En av følgende:

1: Gjennomført 100 timer etterutdanning ved et CCSP program fra en akkreditert høyskole eller universitet.

2: «Athletic Trainer Certification» (ATC)

3: Fullført en mastergrad i idrett eller idrettsvitenskap eller lignende utdanning fra en akkreditert høyskole eller universitet.

4: Fullført første året ved et idrettsmedisinsk turnusprogram ved en akkreditert høyskole eller universitet.

-Bestått førstehjelpskurs.

Omfattende pensum med en 5 timer lang avsluttende eksamensdag.

Institusjon: American Chiropractic Board of Sports Physicians (ACBSP)

Mer informasjon: http://acbsp.com/node/14

DACBSP Diplomate American Chiropractic Board of Sports Physicians

Utdanningskrav:

 • CCSP sertifisering (se over)
 • Skriftlig og muntlig eksamen
 • Et skriftlig prosjekt innenfor et idrettskiropraktisk tema.
 • Dokumenterte 100 timer praksis som idrettskiropraktor utenfor klinikk.
 • Fullførte 200 timer etterutdanning ved et CCSP program fra en akkreditert høyskole eller universitet.
 • De som har fullført et 2 årig idrettsmedisinsk turnusprogram ved en akkreditert høyskole eller universitet vil automatisk få DACBSP.
Rull til toppen