Videreutdanning

Grunnkurs idrettsmedisin – trinn 1:

o 40 timer med avsluttende eksamen

Grunnkurs idrettsmedisin – trinn 2:

o 40 timer med avsluttende eksamen

Grunnkurs idrettsmedisin – trinn 3:

o 25 timer med avsluttende eksamen

ICCSP (FICS) (The Internationally Certified Chiropractic Sports Practitioner)

o Sertifisert kiropraktor

o 25 timer praktisk undervisning i bløtvevsbehandling, taping, leddbehandling og rebabilitering av skuldre, armer og hender.

o 25 timer praktisk undervisning i bløtvevsbehandling, taping, leddbehandling og rebabilitering av hofter, ben, knær og føtter.

o Et omfattende (80 timer) teoretisk pensum med minimum 80% for ståkarakter i hver modul.

o Erfaringskrav (velg 1, 2 ELLER 3):

1: Dokumentert å ha behandlet 50 ulike sportsskader på elitenivå utenfor klinikk.

2: Dokumentert minimum 1 sesong som kiropraktor for et idrettslag på høyere nivå.

3: Pubilisert minimum 1. relevant «case study» i en «peer reviewed journal» eventuelt presentert på et FICS symposia/internasjonal konferanse for sportsvitenskap.

o Bestått førstehjelpskurs.

Kursholdende institusjon: The International Federation of Sports Chiropractic

For mer info: https://www.fics-sport.org/portal/index.php/en/education

CCSP: Certified Chiropractic Sports Physician/Practitioner

Utdanningskrav:

Sertifisert kiropraktor

En av følgende:

1: Gjennomført 100 timer etterutdanning ved et CCSP program fra en akkreditert høyskole eller universitet.

2: «Athletic Trainer Certification» (ATC)

3: Fullført en mastergrad i idrett eller idrettsvitenskap eller lignende utdanning fra en akkreditert høyskole eller universitet.

4: Fullført første året ved et idrettsmedisinsk turnusprogram ved en akkreditert høyskole eller universitet.

Bestått førstehjelpskurs.

Omfattende pensum med en 5 timer lang avsluttende eksamensdag.

Institusjon: American Chiropractic Board of Sports Physicians (ACBSP)

Mer informasjon: http://acbsp.com/node/14

DACBSP Diplomate American Chiropractic Board of Sports Physicians

Utdanningskrav:

CCSP sertifisering (se over)

Skriftlig og muntlig eksamen

Et skriftlig prosjekt innenfor et idrettskiropraktisk tema.

Dokumenterte 100 timer praksis som idrettskiropraktor utenfor klinikk.

Fullførte 200 timer etterutdanning ved et CCSP program fra en akkreditert høyskole eller universitet.

De som har fullført et 2 årig idrettsmedisinsk turnusprogram ved en akkreditert høyskole eller universitet vil automatisk få DACBSP.

Rull til toppen