Idrettskiropraktikk er godt organiserte i mange land, spesielt i USA, Canada, New Zealand og Australia, der kiropraktorer i lang tid har vært inkluderte i de respektive olympiske delegasjonene og i profesjonell idrett. Idrettskiropraktikk er også organisert i mange land i Europa, til dømmes Sveits, England og Norge.

I Norge er idrettskiropraktorer organiserte i «kiropraktorenes idrett- og rehabiliterings-organisasjon»(KIRO).

Den internasjonale organisasjonen FICS (Federation Internationale de Chiropratique du Sport) er lokalisert i Lausanne i Sveits, og er godkjent av WHO og IOC. Gjennom FICS, er idrettskiropraktikken tilstede ved internasjonale arrangement som OL, “World Games”, og forskjellige VM-arrangement. FICS arbeider med å formidle informasjon om idrettskiropraktikk, samt drive kommunikasjonsarbeid rettet mot den olympiske komite og andre helseprofesjoner. I tillegg arrangerer FICS etterutdanning innen idrettskiropraktikk som leder til tittelen ICCSD (The International Chiropractic Sports Science Diploma). Ved de amerikanske og kanadiske kiropraktiske studiene kan en oppnå tittlene CCSP (Certified Chiropractic Sports Physician) og videre DACBSP (Diplomat American Chiropractic Board of Sports Physicians) som er et mer omfattende etterutdanningsprogram.

 

Historie og organisering av idrettskiropraktikken i Norge:

Stiftelsen:
Norske kiropraktorers idrett- og rehabiliterings-organisasjon (KIRO) ble startet 16.10.2009.

Organisasjonen het da Norsk idrettskiropraktisk forening (NIKF) og skiftet i 2015 skiftet navn til KIRO.

Denne navnendringen ble gjort for å bedre reflektere organisasjonens målsetning, visjon og filosofi.

Stiftelsesmøte:
Etter et initiativ fra Jannike Skår, Hans-Jørgen Sørensen og Mara Frattasio så ble det samlet til stiftelsesmøte.

Dette ble holdt på Hotell Bristol i Oslo og det ble valgt et styre. Det ble vedtatt at NIKF (nå KIRO) skulle være selvstyrt og arbeidet med utvikling av vedtektene startet. Det første styre bestod av Hans-Jørgen Sørensen, Jannike Skår, Kaspoer Myhrvold og Marco Modugno.

Rull til toppen